Home » Oudercommissie

 

Doel van de oudercommissie is de communicatie tussen Het Berenbos en de ouders te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de zorg in het kinderdagverblijf te bewaken. De oudercommissie bestaat uit vijf tot acht ouders/ verzorgers, die gekozen worden tijdens de jaarvergaderingen. Medewerkers of de directrice hebben geen zitting in de oudercommissie. Wel wordt de directrice enkele keren per jaar uitgenodigd tijdens een vergadering om zaken toe te lichten. De oudercommissie vergadert ongeveer 6 maal per jaar.

De taken van de oudercommissie zijn o.a. het verstrekken van relevante informatie aan de ouders en of verzorgers tijdens thema avonden, of door middel van informatiebrochures, het adviseren van de leiding in beleidszaken het helpen van de leiding bij allerlei activiteiten. 

 

 

Op dit moment bestaat de Ouder Commissie uit:

 

  • Mevr. Karin Booysen, voorzitter 
  • Mevr. Desiree Assink, penningmeester

  • Mevr. Jacqueline Everink  Notulist

  • Mevr. Manon Lorkeers, lid

  • Mevr Anouk Geelen- Vossebeld, lid
  • Mevr. Marloes Putman, lid
  • Mevr. Anouk Ter Avest
    In de hal van het kinderdagverblijf en de BSO hangt een lijst met namen met hierop de telefoonnummers van de bovengenoemde OC-leden.

 

U kunt de oudercommissie ook via e-mailadres bommeloc@gmail.com benaderen.