Home » Organisatie

Foto's van de opleiding en het behalen van de VVE diploma's!

 

Peuteropvang "De Honingbijtjes"

Spelend leren
De peuteropvang is één van de eerste stappen uit de eigen wereld van uw peuter. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier iedere week onder deskundige begeleiding spelen met hun leeftijdsgenootjes. Binnen de muren van peuteropvang "De Honingbijtjes" zijn werkzaam Marieke, Janin, Ilse en Marion. 

 

Op de peuteropvang leren zij een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld.

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod bij De Honingbijtjes  komt tot stand met de methode Uk &Puk. Zo zorgt De Honingbijtjes ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuteropvang als op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen. Uiteraard hebben we dan ook altijd zeer korte lijntjes met de Petrusschool.

Hoe werkt VVE dan? 
VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

De voordelen van VVE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE volgens landelijk vastgestelde methode
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen.

 

                Het team van Peuteropvang De Honingbijtjes.

Ik ben Marieke Steunenberg geboren in 1981, opgegroeid in Markelo en woon nu met mijn man Marius en onze dochters Luna en Elin in Holten.

Ik ben vanaf de start werkzaam bij kinderdagverblijf Bommel de Beer als pedagogisch medewerkster, daarnaast ondersteun ik als assistent leidinggevende Sandra in haar taken en ben ik verantwoordelijk voor de planning op het kinderdagverblijf en bij de buitenschoolse opvang.

Op maandag en donderdag vindt je me op de Knorretjes groep, op dinsdagochtend op de peuter/vve groep en dinsdagmiddag trek ik mij terug op kantoor!

Ik ben graag creatief bezig met de kinderen, knutselen, voorlezen, liedjes en versjes zingen en als het weer het maar even toelaat voor een frisse neus naar buiten.

In mijn vrije tijd wandel ik graag, sport ik in de sportschool en maak graag uitstapjes met ons gezin of met vrienden.

 

 

 

 

Hallo.....,
Mijn naam is Marion Temmink en ik ben nu 8 jaar werkzaam bij Bommel de Beer. Dit doe ikmet erg veel plezier. Zelf vind ik dat ik het leukste beroep heb?. Het is voor mij een eer om de kinderen elke dag op een speelse manier iets aan te leren en ze te begeleiden tijdens hun ontwikkeling.
Ook vind ik het een leuke uitdaging om in de peutergroep te werken, waarin wij gebruik maken van VVE. Het is erg leuk om met de peuters en de thema’s aan het werk te zijn. Zowel de kinderen als ik-zelf leer hier elke week weer iets nieuws bij van de ervaringen die we hier  op doen.
Verder vind ik het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij ons en dit probeer ik de kinderen dan ook zoveel mogelijk te bieden. Ook het contact met de ouders is altijd erg gezellig. Ze brengen ons wel hun kostbaarste bezit.
Zelf ben ik geboren en getogen in Neede op 29 april 1972. Hier woon ik nog steeds samen met mijn man en 2 zonen en onze hond.