Peuteropvangdehoningbijtjes

 

                                                                    Welkom bij peuteropvang De Honingbijtjes!

 

Kinderdagverblijf Bommel de Beer is een instelling die opvang en verzorging biedt aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Wij zijn gevestigd in Hengevelde (gemeente Hof van Twente).

Naast kinderopvang verzorgen wij ook Peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) op onze nevenvestiging "Het Berenbos" voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Onze leidsters zijn professioneel en beschikken over de nodige pedagogische kennis. Maar, wat wij belangrijker vinden is dat ze warm en liefdevol zijn en een geborgen plek aan kinderen kunnen bieden, waar uw kind zich gewenst en veilig kan voelen.

 

Kijk rustig rond en hopelijk tot ziens!